Villkor

Nedanstående villkor gäller för muntlig, skriftlig och elektronisk kommunikation, om ingen annan överenskommelse gjorts.

  • Erhållen pris- samt produktinformation gäller i två månader. Priser som muntligen erhålls är att betrakta som ungefärliga priser.
  • Moms tillkommer på samtliga priser.
  • Garantitiden är ett år från leveransdatum (Bose 5 år).
  • Garantitiden för batterier är 3 månader.

Ladda ner filer

Miljöpolicy

Kvalitetsplan