Hörslinga

ART Elektronik är auktoriserade för projektering och installation av hörselslingor. Vi följer de normer som är uppsatta av branschen och mäter in hörselslingorna med kvalificerad mätutrustning.

Det finns några olika sätt att förlägga en slinga för att uppnå bästa täckning och nivå. Vid förläggning tas hänsyn till bland annat material i golv, väggar och tak samt om det är ett befintligt rum/lokal, om det renoveras eller byggs nytt. Vid behov kan vi även innan installation göra en förberedande test och mätning för att kunna föreslå den mest optimala lösningen.