Service

Ljud- och bildanläggningar

ART Elektronik utför service på alla typer av ljud- och bildanläggningar. Givetvis tar vi ansvar för de anläggningar som är installerade av oss men vi servar även anläggningar som vi inte har sålt eller installerat.

Serviceavtal

En del kunder har vi serviceavtal med där det kan ingå allt från årlig kontroll till djupare serviceansvar. Ibland finns det uppställda tidsramar inom vilka vissa fel ska vara avhjälpta.