Kannebäcksskolan

Kannebäcksskolan är en skola för döva och hörselskadade.

Allteftersom verksamheten förändras har det i en del salar och klassrum krävts förändringar för hörslingeanläggningarna.

Ett antal hörselslingor har förbättrats och gjorts om.

Information

Ort: Göteborg

Lokal: Skola

Installation: Ljud

Datum: 2013-12-15