Furulundskyrkan

Vid tillbyggnaden av kyrkan har ny ljud- och bildanläggning installerats i hela kyrkan.
Det är två separata ljudanläggningar i huvudskepp respektive i tillbyggnaden som kan samköras. När vikväggen är öppen kör man samma ljud i båda anläggningarna från den stora ljudmixern. När vikväggen är stängd kan man använda ljudanläggningarna separt i respektive utrymme.
Samma sak gäller för bildanläggningen; projektorn i huvudskepp respektive tillbyggnaden kan matas med samma signal eller var för sig.


Valet på typ av högtalare föll på linjekälla då efterklangen är relativt besvärande. Med denna typ av högtalare har hög taluppfattbarhet och tydlighet i ljudet erhållits. Systemet kompletterades med subbashögtalare eftersom sång och musiklivet i församlingen är rikt.

Information

Ort: Partille, Göteborg

Lokal: Kyrka

Installation: Ljud, Bild

Datum: 2007-10-05

Utrustning

  • Högtalare: Bose MA12
  • Subbashögtalare: Bose MB4
  • Ljudmixer: Mackie Onyx 24-8
  • Bildprojektor: Plus H7