Asker kyrka

Asker kyrka har fått ny ljudanläggning. Högtalarna är av linjekälletyp som ger ett antal fördelar. Förutom att högtalaren är diskret blir den besvärliga klangen som en konventionell högtalare ger upphov till inget problem längre och därmed ökar taluppfattbarheten. En subbashögtalare kompletterar så att ljudanläggningen fungerar mycket väl för sång och musik. En separat högtalare sprider ljud i koret så att de som talar och sjunger får det stöd som gör det enklare att tala och sjunga.

Information

Ort: Askers by, Odensbacken

Lokal: Kyrka

Installation: Ljud

Datum: 2011-01-27