Asker församlingshem

Ljudanläggningen har avsevärt förbättrats och samtidigt har en bildprojektor installerats.

Information

Ort: Askers by, Odensbacken

Lokal: Samlingssal

Installation: Ljud, Bild

Datum: 2011-02-02

Utrustning

  • Bildprojektor: Mitsubishi XL1550U
  • Duk: Kingpin 2.4m, motormanövrerad
  • DVD-spelare: Yamha