Lundby församlingshem

Lundby församlingshem har försetts med nya ljud- och bildanläggning.

Information

Ort: Göteborg

Lokal: Samlingssal

Installation: Ljud, Bild

Datum: 2008-02-07